• Popularno-znanstvena predavanja

    Dana 12. rujna 2019. godine održana su dva popularno-znanstvena predavanja na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Izlagači su bili istaknuti mađarski povjesničari koji su svojim predavanjima pokušali ukazati na različita tumačenja prošlih događaja. Dr. sc. Szabolcs Varga, znanstveni suradnik na Mađarskoj akademiji znanosti, govorio je o osmanskoj povijesti 16. stoljeća, istaknuvši da su pojedini događaji različito interpretirani u mađarskoj i hrvatskoj historiografiji. U svom se izlaganju dotaknuo i pitanja suvremene kartografije u mađarskim i hrvatskim udžbenicima koji drugačije prikazuju geografsko područje onoga „drugoga“. Doc. dr. sc. Zoltan Gőzsy, docent na Institutu za povijest na Sveučilištu u Pečuhu, govorio je o različitim naracijama 18. stoljeća. Dotaknuo se pitanja kontinuiteta i diskontinuiteta kao i različitih tumačenje novoga vijeka iz spektra povjesničara 19. stoljeća. Manifestacija je ostvarena suradnjom Népköra i Filozofskog fakulteta u Osijeku, a financirana je sredstvima Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

  • Tudományos-populáris előadások

    2019. szeptember 12-én az Eszéki Bölcsészettudományi Kar két tudományos-populáris előadásnak adott otthont. Az előadók neves magyarországi történészek voltak, akik előadásaikkal a múltbeli események különböző olvasataira szerettek volna rámutatni. Dr. sc. Varga Szabolcs, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos munkatársa, a 16. századi oszmán korról beszélt, aki előadásában kiemelte, hogy ezeket az eseményeket különböző módon értelmezte a magyar és a horvát historiográfia, továbbá kitért a mai magyar és horvát tankönyvek kartográfiájának a kérdéskörére is, amelyek által különböző módon kerül bemutatásra a „másik” földrajzi elhelyezkedése. Dr. habil. Gőzsy Zoltán, a pécsi Történettudományi Intézet habilitált docense, a 18. század különböző narratíváiról beszélt. Kitért a kontinuitás és diszkontinuitás kérdéskörére, továbbá górcső alá vette az újkor értelmezéseit a 19. századi történészek szemszögéből. A rendezvény a Népkör és az Eszéki Bölcsészettudományi Kar együttműködésével jött létre, anyagilag pedig a horvát Külügy és Európa-ügyi Minisztérium támogatta.