2020 választások - felhívás

Tisztelt tagok és mindazok akik magyarnak vallják magukat, felszólítjuk Önöket, hogy mindenképp használják ki a jogukat és a parlamenti választásokon kérjék és szavazzanak a kisebbségi listán. 

Az eszéki Népkör kultúrával foglalkozó, a politikától távol állni kívánó civil egyesület, viszont mi is szavazunk a magyar kisebbségi képviselőre. 

1. Az eddigi tevékenységünk folyamán is tapasztalhattuk, hogy a Szábori képviselőnkkel való jó kapcsolat jelentősen megsegíti a Népkör működési lehetőgéseit (az elmúlt időszakban nem csupán anyagi és technikai segítséget kaptunk, hanem feltétlen támogatást is a horvátországi és magyarországi állami szerveknél és más intézményelknél mindig, amikor szükségünk volt rá)

2. Minél több szavazója vesz részt a kisebbségünknek a választásokon, annál nagyobb lesz a „rejtingünk” a fontos döntések meghozatalánál, és a képviselőnknek is több lehetősége van kiharcolnia a jogainkat és a szükségleteinket 

Ezért felkérünk mindenkit, akinek jogában áll szavazni a kisebbségi listákra, hogy a Népkör, valamint a magyar nyelv, kultúra, hagyományok és szokások érdekében jelenlen meg a választásokon és szavazzon a magyar kisebbségi jelöltre. 

A Népkör MKE Eszék Elnöke