• 2021. első negyedévének eseményei a Népkorben epidemiológiai restrikciók környezetében


  A kultúramatörizmus szinte minden formája tilalom alatt volt a negyedév teljes tartama alatt, egyes olyan kivételekkel amelyeket igyekeztünk amennyire lehetett kihasználni. Hogy a tagságot és a széleskörű közönséget tájékoztassuk, egy összefoglaló jelentést adunk ezekről az aktivitásokról.


  Elnökség

  Az Elnökség ebben az időszakban két alkalommal ülésezett (feb. 9-én, majd márc. 9-én), meghozva a Népkör működéséhez szükséges határozatokat, valamint egy alkalommal elektronikus úton is határozott.


  Közgyűlés

  A beszámoló Közgyűlést amely a 2020 évi éltalános és pénzügyi jelentést volt hivatott elfogadni az epidemiológiai korlátozások miatt levelezési rendszerben tartottuk meg 2020 március 20-26. között, a Közgyűlés végrehajtási és érvényességfelügyelő bizottsága pedig a szavazatokat március 28-án számlálta. Az 59 közgyűlési tag közül 42 szavazott, és mindkét jelentést egyhangúlag fogadták el.


  Pénzügyi kérdések

  A Népkör a szabályoknak megfelelően adta át a FINA-nak az éves pénzügyi jelentést, akár csak a Hotvát Köztársaság Kisebbségi Tanácsának és Eszék Városának mint donoroknak akik pályázati időszakjai 2020. december 31-vel jártak le. A Bethlen Gábor Alap és a Csoóri Sándor Program tájékoztattak, hogy a pandémia miatt az ő pályázataik felhasználási időszaka 2021. június 30-re módosul.

  A Tanács részére tavaly decemberben átadott új pályázat mellett az első negyedévben az Eszék-Baranya Megye pályázatára is jelentkeztünk, valamint döntés született, hogy a márciusban kiírt Eszék Város pályázatán is vegyünk részt.


  Szakcsoportok

  A Népkör szakcsoportjai a járványügyi intézkedések miatt továbbra sem tudtak működni. Egyetlen a néptánccsoportnak sikerült jelentősen korlátozott formában folytatnia tevékenységét, kezdetben interneten keresztül, majd a szabadtéri edzés jováhagyását követően egyszer hetente élőben is, de kizárólag a kondició fentartását gyakorolva (miután másféle tevékenységek továbbra is tilosak maradtak).

  Döntés született arról is, hogy amint az időjárási körülmények szabilizálódnak rendszeres szabadtéri testedzés indul minden érdekelt számára, amiről a Népkör tagjai külön értesítést kapnak.


  Rendezvények

  A farsangi bál hosszú évek sora után első alkalommal lett lemondva, az 1848-as forradalom ünnepsége pedig csak minimális mértékben került megrendezésre – a himnuszok csak felvételről hangzottak el, majd megtörtént a Népkör homlokzatán elhelyezkedő emléktábla hagyományos koszorúzása, de a megszokott alkalmi kultúrműsor és az állófogadás elmaradt.


  Eszék, 2021. ápr. 2-án

 • Događanja u Népköru u prvom tromjesečju 2021. u uvjetima pandemijskih restrikcijskih mjera


  Sve aktivnosti kulturnog amaterizma su za vrijeme ovog tromjesečja bila pod strogom zabranom, uz tek neke izuzetke koje smo nastojali iskoristiti koliko je to bilo moguće. Kako bi članstvo i šira zajednica bili informirani, dajemo sumarno izvješće o tim aktivnostima.


  Predsjedništvo

  Predsjedništvo se tijekom ovog razdoblja sastalo dvaput (9.2. i 9.3.) i donijelo odluke koje su bile potrebne za osnovno funkcioniranje Népköra, te je jednu odluku donijelo elektronskim putem.


  Skupština

  Izvještajna Skupština na kojoj su prihvaćeni opći i financijski izvještaj za 2020. godinu zbog epidemioloških uvjeta je održan dopisnim putem između 20-26.3.2021., a glasove je odbor za provođenje i nadzor regularnosti dopisne Skupštine prebrojao 28.3.2021. Od 59 članova Skupštine glasala su 42, i oba izvještaja su prihvaćena jednoglasno.


  Financijska pitanja

  Népkör je uredno predao FINA godišnji financijski izvještaj, kao i izvještaj o radu Savjetu za nacionalne manjine i Gradu Osijeku vezano na sredstva dobivena preko natječaja koji su vrijedili do 31.12.2020. Bethlen Gábor Alap i Csoóri Sándor Program su poslali obavijest da se zbog pandemije rok za iskorištavanje sredstva dobivenih temeljem njihovih natječaja produžava do 30.6.2021.

  Uz prijavu na novi natječaj Savjeta tijekom prosinca 2020. tijekom ovog tromjesječja je predana prijava i na natječaj Osječko-baranjske županije, te je donešena odluka o prijavi i na u ožujku raspisan natječaj Grada Osijeka.


  Sekcije

  Sekcije Népköra su uslijed epidemioloških mjera i dalje bile spriječene obavljati svoje aktivnosti. Jedino je folklorna sekcija uspjela u znatno smanjenom obimu nastaviti s barem djelimičnim radom, prvo putem internetske aplikacije, a nakon što je dopušteno vježbanje na otvorenom, jednom tjedno i uživo, ali radeći isključivo na održavanju kondicije (obzirom da ostali vidovi aktivnosti nisu dozvoljeni).

  Donesena je i odluka da se čim se vremenski uvjeti stabiliziraju pokrene grupa za redovito vježbanje na otvorenom i za druge članove Népköra, o čemu će članovima biti poslana posebna obavijest.


  Manifestacije

  Pokladna zabava je po prvi put nakon dugog niza uspješnih godina morala biti otkazana, a obilježavanje obljetnice revolucije 1848. je svedeno na minimalnu mjeru – intonirane su himne sa snimke i položeni su vijenci na spomen ploču na pročelju Népköra, bez inače uobičajenog kulturno-umjetničkog programa i zakuske.


  U Osijeku, 2.4.2021.